Onderwerpen

Hieronder zie je alle onderwerpen die nu al beschikbaar zijn. Zelf onderwerpen toevoegen? We hebben een zeer gebruiksvriendelijke editor.

Introductie

 • Variabelen
 • Meetniveau's
 • Frequentie tabel
 • Absolute versus relatieve cijfers

Beschrijvende Statistiek

 • Modus
 • Symbolen
 • Gemiddelde
 • Mediaan
 • Bereik
 • Kwartielen
 • Standaard deviatie
 • Variatie coĆ«fficient

Grafieken

 • Staafdiagram
 • Histogram
 • Taart diagram
 • Lijngrafiek
 • Boxplot
 • Spreidingsdiagram
 • Geclusterde Staafdiagram
 • Kruistabel
 • Wanneer kies je welke visualisatie

Inferentiƫle statistiek

 • Populatie en steekproef
 • Steekproefvariatie
 • Steekproevenverdeling
 • De drie verdelingen
 • Standaard deviatie van een steekproef
 • Standaardfout
 • Normale verdeling
 • Centrale limietstelling

Statistisch schatten

 • Punt versus Intervalschattingen
 • Betrouwbaarheidsintervallen (conceptueel)
 • Student's t-verdeling (conceptueel)
 • t-verdeling

Hypothese toetsen

 • Hypothese toetsen (conceptueel)
 • Hypothese toetsen
 • Type-I, Type-II fouten
 • p-waarde (conceptueel)
 • p-waarde en berekeningen
 • Power
 • Kiezen van een geschikte statistische toets

Statistisch toetsen

 • t-toets 1 steekproef
 • t-toets 2 steekproeven
 • t-toets 2 steekproeven: gelijke varianties
 • t-toets 2 steekproeven: ongelijke varianties
 • t-toets 2 steekproeven: gepaarde steekproeven
 • F-toets
 • F-tabel
 • ANOVA
 • ANOVA berekeningen

Z-score

 • Normale verdeling
 • Z-score
 • Kans naar waarde
 • Waarde naar kans
 • Z-tabel

Z-test

 • Van Z-score naar Z-toets
 • Z-toets
 • Betrouwbaarheidsinterval berekenen met Z-toets

Relations (interval/ratio)

 • Relaties
 • Covariantie
 • Pearson's r
 • Correlatie versus Causaliteit
 • Toetsen van Pearson's r

Relaties (nominaal/ordinaal)

 • Chi-kwandraat GOF
 • Chi-kwadaat voor onafhankelijkheid
 • Cramer's V

Regressie

 • Lineare regressie
 • Regressieverlijking
 • Regressie-coefficienten toetsen
 • Regressie Betrouwbaarheidsinterval

SPSS

 • SPSS Introductie
 • Eerste visualisaties in SPSS
 • Handmatige data invoer in SPSS
 • Data importeren in SPSS
 • Meer visualisaties in SPSS
 • Frequentietabellen in SPSS
 • Beschrijvende statistiek in SPSS
 • Chi-kwadraat toets in SPSS
 • Coderen in SPSS
 • Hercoderen in SPSS

Onderzoeksmethoden

 • Onderzoekscyclus
 • Fase 1: probleem analyse
 • Fase 2: onderzoeksontwerp
 • Fase 5: rapporteren
 • Validiteit en betrouwbaarheid
 • Coderen en het codeboek

Bewijs in statistiek

 • Effectgroottes
 • Cohen's d
 • Forest Plot

Klinische maten

 • Minimal Detectable Change (MDC)
 • Minimal Clinically Important Difference (MCID)
 • Odds Ratio

Kansen

 • Kansbomen
 • Conditionele kansen
 • Trekken met/zonder terugleggen
 • Verwachte waarde
 • Regels voor herhalingen

Overige

 • Kolmogorov-Smirnov toets
 • Steekproefgroottes bepalen
 • Verschil tussen betrouwbaarheid- en voorspellingsintervallen

Kansen - basis

 • Conceptueel begrip van willekeurige variabelen
 • Conceptueel begrip van kansen
 • Conceptueel begrip van kansruimte
 • Conceptueel begrip van (kans)verdelingen
 • Conceptueel begrip van discrete versus continue verdelingen
 • Conceptueel begrip van (cumulatieve) kansdichtheidsfuncties

Rekenregels bij kansen

 • Conceptueel begrip van marginale kansen
 • Conceptueel begrip van gecombineerde kansen
 • Conceptueel begrip van conditionele kansen
 • Notatie van kansen
 • Conceptueel begrip van (on)afhankelijke kansen
 • Conceptueel begrip van kansregels
 • Kansen uitrekenen via rekenregels

Tellen en verwachte waardes

 • Conceptueel begrip van verwachte waardes
 • Verwachte waardes berekenen
 • Conceptueel begrip van combinaties
 • Conceptueel begrip van permutaties
 • Permutaties berekenen
 • Combinaties berekenen

Normale verdeling

 • Conceptueel begrip van de Normale verdeling
 • Notatie van Normale verdeling en parameters
 • Conceptueel begrip van de Standaard Normale verdeling
 • Conceptueel begrip van de Centrale limietstelling
 • Conceptueel begrip van het combineren van verschillende Normale verdelingen
 • Parameters berekenen van gecombineerde Normale verdelingen

Binomiale verdeling

 • Conceptueel begrip van Binomiale verdeling
 • Notatie van Binomiale verdeling en parameters
 • Notatie van (cumulatieve)kansdichtheidsfuncties
 • Conceptueel begrip van eigenschappen van Binomiale verdeling
 • Rekenen met Binomiale verdelingen

Poisson verdeling

 • Conceptueel begrip van Poisson verdeling
 • Conceptueel begrip van Poisson verdeling en parameters
 • Eigenschappen van Poisson verdeling
 • Rekenen met Poisson verdelingen